Działalność

Spotkania z Charakterem

Spotkania z Charakterem to otwarte spotkania osób pragnących doskonalić się i dążyć do miana ludzi z klasą – dam i gentlemanów XXI wieku.
Spotkania służą nawiązywaniu relacji, zacieśnianiu przyjaźni, wymianie poglądów, dzieleniu się pasjami i wiedzą, propagowaniu kultury osobistej, klasycznej elegancji oraz pracy nad własnym charakterem. Odbywają się one w każdy trzeci czwartek miesiąca w kilkunastu miastach Polski.
Na Spotkaniach poruszamy różnorodne tematy i zapraszamy gości, którzy dzielą się z nami wiedza i pasjami.

CZYTAJ WIĘCEJ

Bank Ubrań

Bank Ubrań jest inicjatywą społeczną, wspierającą młodych ludzi, którym z różnych przyczyn na początku drogi zawodowej jest trudniej niż innym. Wsparcie oferują profesjonalni fotografowie, fryzjerzy, styliści i specjaliści od etykiety biznesu. Ubrania przekazane na rzecz Banku pochodzą ze zbiórek publicznych oraz od kobiet i mężczyzn biznesu pracujących w korporacjach, którzy są partnerami i sponsorami projektu.
Liga Zwyczajnych Gentlemanów wspiera inicjatywę od 1 października 2021 roku.

Obejrzyj relacje

Liga Zwyczajnych Dawców Krwi

Będąc świadomymi, że krew jest niezbędna do życia, stworzyliśmy inicjatywę, której celem jest zachęcanie do regularnego oddawania krwi. Współcześnie bowiem leczenie krwią możliwe jest niemal wyłącznie dzięki działalności honorowych krwiodawców. Na podstawie danych Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji obecnie w Polsce zapotrzebowanie na krew wynosi średnio 1 osobę na minutę, a jedna jednostka krwi może uratować życie nawet trzem osobom. Krew zwalcza infekcje i pomaga rannym dochodzić do zdrowia. Stosowana jest do leczenia ciężkich poparzeń, anemii, raka, urazów oraz niezbędna jest podczas operacji na otwartym sercu. Istotne jest to, że nie ma substytutu dla ludzkiej krwi, dlatego tak ważną rolę pełni dobrowolne jej oddawanie.

Głównym celem akcji są wspólne wyjścia do centrów krwiodawstwa i oddanie krwi, choć każdy planuje wizyty według własnych możliwości. Liczymy, że po każdej wizycie uczestnik zda nam relację na grupie Ligi Zwyczajnych Dawców Krwi. Dotychczas w ramach akcji udział wzięło kilkuset uczestników, spośród których wielu pojawiło się po raz pierwszy w Centrach Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.

Dołącz do grupy Liga Zwyczajnych Dawców Krwi

Działania filantropijne
Staramy się zachęcać naszą społeczność do finansowego wspierania potrzebujących. Podejmujemy te działania zarówno w ramach zorganizowanych akcji np. Paka Dzieciaka Fundacji Małymi Oczami czy Szlachetna Paczka, w ramach których wspólnie wspieramy wybrane rodziny, jak i w mniej zinstytucjonalizowanych inicjatywach. Pomogliśmy między innymi uzbierać pieniądze na specjalistyczny sprzęt leczniczy jednemu z członków Społeczności Czasu Gentlemanów, a w Krakowie wspomogliśmy zbiórkę na rzecz Krakowskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami.
Organizacja szkoleń i warsztatów
Staramy się organizować szkolenia i warsztaty poszerzające wiedzę i umiejętności członków Stowarzyszenia i uczestników Spotkań z Charakterem. Wśród interesujących nas tematów znajdują się pierwsza pomoc, zachowanie wobec osób z niepełnosprawnościami czy zarządzanie projektami społecznymi.