Działalność

Liga Zwyczajnych Dawców Krwi

                  

Będąc świadomymi, że krew jest niezbędna do życia, stworzyliśmy cykliczne wydarzenie, którego celem jest zachęcanie do regularnego oddawania krwi. Współcześnie bowiem leczenie krwią możliwe jest niemal wyłącznie dzięki działalności honorowych krwiodawców. Na podstawie danych Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji obecnie w Polsce zapotrzebowanie na krew wynosi średnio 1 osobę na minutę, a jedna jednostka krwi może uratować życie nawet trzem osobom. Krew zwalcza infekcje i pomaga rannym dochodzić do zdrowia. Stosowana jest do leczenia ciężkich poparzeń, anemii, raka, urazów oraz niezbędna jest podczas operacji na otwartym sercu. Istotne jest to, że nie ma substytutu dla ludzkiej krwi, dlatego tak ważną rolę pełni dobrowolne jej oddawanie.

Głównym celem Akcji, wcześniej znanej jako Ogólnopolska Akcja Oddawania Krwi, są wspólne wyjścia do centrów krwiodawstwa i donacja. Odbywają się one od czerwca 2017 roku – wcześniej cyklicznie co 3 miesiące w kilku miastach Polski – obecnie w dobrowolnych dniach i cyklach. Dotychczas w ramach akcji udział wzięło kilkuset uczestników, spośród których wielu pojawiło się po raz pierwszy w Centrach Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.

Działania filantropijne

                    

Staramy się zachęcać naszą społeczność do finansowego wspierania potrzebujących. Podejmujemy te działania zarówno w ramach zorganizowanych akcji np. Szlachetna Paczka, w ramach której wspólnie wspieramy wybrane rodziny, jak i w mniej zinstytucjonalizowanych inicjatywach. Pomogliśmy między innymi uzbierać pieniądze na specjalistyczny sprzęt leczniczy jednemu z członków Społeczności Czasu Gentlemanów, a w Krakowie wspomogliśmy zbiórkę na rzecz Krakowskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami.

Organizacja szkoleń i warsztatów

                                               

Organizujemy szkolenia i warsztaty poszerzające wiedzę i umiejętności członków Stowarzyszenia i uczestników Spotkań z Charakterem. Wśród interesujących nas tematów znajdują się pierwsza pomoc, zachowanie wobec osób z niepełnosprawnościami czy zarządzanie projektami społecznymi.