Stowarzyszenie

Liga Zwyczajnych Gentlemanów jest stowarzyszeniem zainicjowanym przez pasjonatów kultury osobistej i klasycznej elegancji. 28 stycznia 2017 roku w Łodzi w gronie kilkunastu osób założyliśmy nieformalną grupę o nazwie Liga Zwyczajnych Gentlemanów. Postawiliśmy sobie ambitne cele: propagowanie wysokiej kultury osobistej i wartości moralnych, samodoskonalenie się i wspieranie członków w ich życiu prywatnym i zawodowym, działalność filantropijną oraz promowanie klasycznej elegancji. Od 2018 roku posiadamy oficjalnie status stowarzyszenia.

Jesteśmy mieszanką różnych osobowości, o różnym doświadczeniu życiowym, osób pracujących w wielu zawodach i o odmiennych zainteresowaniach. Łączy nas jednak pragnienie rozwoju, tworzenia kulturalnego społeczeństwa i polepszania ludzkich relacji.

Nasza działalność skupia się między innymi na:

Pojawiamy się również w mediach:

O nas w mediach